Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji WordsBucket, znajdującej się w domenie wordsbucket.com, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§1 Definicje

 1. Operator - W3media.pl s.c. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ludwika Solskiego 1, NIP: 945-212-37-28, e-mail: kontakt@w3media.pl
 2. Aplikacja - aplikacja internetowa dostępna w domenie wordsbucket.com służąca do doskonalenia wiedzy w zakresię języków obcych
 3. Serwis - Aplikacja oraz oprogramowanie na serwerach niezbędne do działania Aplikacji
 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Aplikacji
 5. Konto - istniejący w bazie danych Serwisu wpis potwierdzający fakt rejestracji Użytkownika w Serwisie, w tym również rejestracji za pośrednictwem serwisu Facebook
 6. Treść - treści dostępne w Aplikacji, w szczególności słowniki, słowa oraz ich tłumaczenia

§2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od rejestrujących się w Serwisie Użytkowników.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • założenie Konta w Serwisie
  • świadczenie przez Operatora w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną
  • analizowania i zarządzania aktywnością Użytkownka Aplikacji w celem dostosowania usług i treści do indywidualnych preferencji
  • prowadzenia działań marketingowych
 4. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Operator nie sprzedaje i nie użycza powierzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom, firmom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wraz ze zgromadzonymi danymi osobowymi za pomocą funkcji dostępnej po zalogowaniu w Aplikacji.

§3 Polityka Cookies

 1. Aplikacja wykorzystuje Cookies (ciasteczka), niewielkie pliki tekstowe niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.
 2. Cookie wykorzystywane są w Aplikacji do:
  • agregowania danych statystycznych o ruchu i działaniach Użytkowników (w szczególności przez usługę Google Analytics)
  • emisji i dostosowanie reklama przez reklamodawców (w szczególności przez usługę Google AdSense)
  • integracji narzędzi i wtyczek społecznościowych (takich jak Facebook)
 3. Cookie wysyłane są przez Aplikację przy każdym odwołaniu do serwera, w tym przy odwołaniach do usług wymienionych w pkt. 2
 4. Część wykorzystywanych plików cookie ma charakter stały i nie jest usuwana po zamknięciu Aplikacji.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies w urządzeniu może wpłynąć na funkcjonowanie Aplikacji.

§4 Polityka Local Storage i IndexedDB

 1. Local Storage oraz IndexedDB to mechanizmy gromadzenia danych Aplikacji w pamięci urządzenia.
 2. Dane zapisywane w ramach powyższych magazynów mają charakter stały i nie są usuwane po zamknięciu Aplikacji.
 3. Wyłączenie w urządzeniu obsługi Local Storage i IndexedDB uniemożliwia działanie Aplikacji.

§5 Polityka innych danych przekazywanych protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket

 1. Dane pozyskane z informacji transmitowanych protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket są wykorzystywane w celach technicznych, identyfikacyjnych, statystycznych i analitycznych. Mowa tutaj o danych takich jak:
  • adres IP
  • wywołany adres internetowy (URL)
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu
  • przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
  • innych informacji transmitowanych protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket
 2. Adres IP jest to numer identyfikacyjny komputera w sieci, służący do prawidłowej komunikacji między urządzeniami.
 3. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 4. Dane transmitowane protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket wymienione w pkt. 1 są również przekazywane podczas komunikacji z usługami zewnętrznymi z których korzysta Aplikacja, w szczególności z usługami statystycznymi, reklamowymi i społecznościowymi.