Angielski słownik tematyczny: Czasowniki nieregularne - A2

Czasowniki nieregularne :( Ich odmianę niestety trzeba wykuć na pamięć. Ten słownik Ci w tym pomoże. Poziom A2

  • liczba słów: 70
be
was, were | been ^ być
become
became | become ^ stawać się
begin
began | begun ^ zaczynać
break
broke | broken ^ łamać, pękać, rozbić
bring
brought | brought ^ przynosić
build
built | built ^ budować
buy
bought | bought ^ kupować
catch
caught | caught ^ łapać
choose
chose | chosen ^ wybierać
come
came | come ^ przyjść, przyjechać
cost
cost | cost ^ kosztować
cut
cut | cut ^ ciąć, kroić
do
did | done ^ robić
draw
drew | drawn ^ rysować
dream
dreamt | dreamt ^ śnić, marzyć
drink
drank | drunk ^ pić
drive
drove | driven ^ prowadzić, kierować
eat
ate | eaten ^ jeść
fall
fell | fallen ^ padać, upadać, spadać
feel
felt | felt ^ czuć
find
found | found ^ znaleźć
fly
flew | flown ^ latać
get
got | got ^ dostawać
give
gave | given ^ dawać
go
went | gone ^ iść
grow
grew | grown ^ rosnąć
have
had | had ^ mieć
hear
heard | heard ^ słyszeć
hit
hit | hit ^ uderzać
hold
held | held ^ trzymać, posiadać, utrzymywać
hurt
hurt | hurt ^ ranić, boleć
keep
kept | kept ^ trzymać
know
knew | known ^ znać, wiedzieć
learn
learnt | learnt ^ uczyć się
leave
left | left ^ wyjeżdzać, opuszczać, zostawiać
lend
lent | lent ^ pożyczać
lose
lost | lost ^ tracić, zgubić
make
made | made ^ robić, wykonywać
mean
meant | meant ^ znaczyć, oznaczać
meet
met | met ^ spotkać, poznać
pay
paid | paid ^ płacić
put
put | put ^ kłaść
read
read | read ^ czytać
ride
rode | ridden ^ jeździć
ring
rang | rung ^ dzwonić
run
ran | run ^ biec
say
said | said ^ mówić
see
saw | seen ^ widzieć
sell
sold | sold ^ sprzedawać
send
sent | sent ^ wysłać
show
showed | shown ^ pokazywać
shut
shut | shut ^ zamykać
sing
sang | sung ^ śpiewać
sit
sat | sat ^ siedzieć, siadać
sleep
slept | slept ^ spać
speak
spoke | spoken ^ mówić, rozmawiać
spend
spent | spent ^ spędzać, wydawać
stand
stood | stood ^ stać
steal
stole | stolen ^ kraść
swim
swam | swum ^ pływać
take
took | taken ^ brać
teach
taught | taught ^ uczyć
tell
told | told ^ powiedzić
think
thought | thought ^ myśleć, sądzić, uważać
throw
threw | thrown ^ rzucać
wake
woke | woken ^ budzić
wear
wore | worn ^ nosić, zakładać
understand
understood | understood ^ rozumieć
win
won | won ^ wygrywać
write
wrote | written ^ pisać