Angielski słownik tematyczny: Czasowniki frazowe (phrasal verbs)

  • liczba słów: 276
  • autor: kemot74
turn out
okazać się
answer to somebody
słuchać czyichś poleceń, odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
struggle to do something
walczyć o coś (starać się mocno żeby coś zrobić)
my mind's gone blank
zaćmiło mnie, miałem pustkę w głowie
come into
wchodzić, wejść
roll over
przewracać się z boku na bok
write something up
napisać coś wyraźnie (np. na tablicy)
show up
pokazywać się, pojawiać się
get through
połączyć się (przez telefon)
come round
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
come across as
sprawiać wrażenie, wydawać się
take something in
pojąć coś, przyjmować coś, zapamiętywać coś, przyswajać coś
hang up
rozłączyć się, odłożyć słuchawkę (podczas rozmowy telefonicznej)
call at
zawinąć (o statku)
come across
spotkać się z uznaniem, przejść (np. o pomyśle)
cry out
krzyczeć, krzyknąć
make up
pogodzić się (np. z przyjacielem)
stand back
cofnąć się, odsunąć się (od czegoś)
stick out
wystawać
talk something over
przedyskutować coś, omówić coś
go ahead
zacząć robić (po uzyskaniu pozwolenia)
cheat on somebody
zdradzić kogoś (np. żonę, męża)
chip in
wtrącać się (do rozmowy)
come up
pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
show somebody up
zrobić komuś wstyd
pass out
mdleć
hang out with somebody
spędzać czas z kimś
bring something up
podnosić coś, poruszać coś, napomykać o czymś (np. temat, problem)
leave something out
pominąć coś, opuścić coś
feel somebody out
próbować uzyskać opinię o kimś
throw up
wymiotować, pochorować się
be up to something
robić coś, porabiać coś
draw on something
wykorzystywać informacje, sięgać do zasobów
put something forward
proponować coś
swell up
spuchnąć, opuchnąć
have to do with something
być o czymś, być z czymś związane
balls something up
zepsuć coś, schrzanić coś
blow up
wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś)
shape up
poprawiać się, podciągać się
swoop down
zaatakować nagłym ruchem ręki
see around something
odwiedzić coś, obejść coś
drop off
odpaść, oderwać się
spell something out
przedstawiać coś, wyjaśniać coś
push something through
przeforsowywać coś
mind out
uważać
cut something down
zredukować coś (np. hałas)
build up
gromadzić się, nagromadzić, zebrać, zbierać, wzmagać się, nasilać się
go off
wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić
stand out
odznaczać się, rzucać się w oczy
gang up
działać razem (jako gang, grupa), jednoczyć się
come up with something
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś, wpaść na coś
gang up on somebody
zmówić się na kogoś
catch up
nadrobić stratę, nadrabiać stratę, nadrobić zaległości, nadrabiać zaległości
shoot up
wystrzelić w górę, wzrosnąć
lay something down
ustanawiać coś
try something on
przymierzyć coś
fall behind
pozostawać w tyle, zwalniać kroku
pick up
zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek)
figure out
zrozumieć czyjeś zachowanie
walk out on somebody
odejść od kogoś, opuścić kogoś
step up
zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp)
freak somebody out
spowodować, że ktoś wariuje; wkurzyć kogoś
look something up
znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
own up
przyznawać się (do zrobienia czegoś, szczególnie drobnostki, np. do zbicia szklanki)
lock somebody out
zamykać coś na klucz przed kimś
make for
kierować się do
put something down
kłaść coś, położyć coś
call somebody up
zadzwonić do kogoś
come up to somebody
podejść do kogoś, podejść bliżej, zbliżyć się
do up something
zapiąć coś, zawiązać coś (np. ubranie)