Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - A2

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom A2

  • liczba słów: 719
a bit
nieco, trochę przysłówek
odrobina rzeczownik
a few
kilka, parę liczebnik
a little
nieznacznie, nieco przysłówek
able
zdolny (do czegoś), będący w stanie (zrobić coś) przymiotnik
accident
wypadek rzeczownik
across
przez (coś), przez (na drugą stronę) przyimek
na cały przyimek
poprzez, w poprzek, wszerz przysłówek
activity
aktywność, działanie rzeczownik
actor, actress
aktor, aktorka rzeczownik
actually
naprawdę, rzeczywiście, faktycznie przysłówek
add
dodawać (coś do czegoś) czasownik
dodawać (liczby) czasownik
advanced
zaawansowany, dla zaawansowanych przymiotnik
adventure
przygoda rzeczownik
ryzykować, podejmować ryzyko czasownik
advertisement (adadvert)
reklama rzeczownik
advice
rada, rady rzeczownik
afraid
przestraszony, wystraszony przymiotnik
afterwards (afterward AmE)
potem, później, następnie przysłówek
against
przeciwko, przeciw przyimek
aged
sędziwy, stary przymiotnik
ago
temu (np. godzinę temu) przysłówek
agree
zgadzać się, przyznawać rację czasownik
air
powietrze rzeczownik
airport
lotnisko rzeczownik
alcohol
alkohol rzeczownik
almost
prawie, niemal przysłówek
alone
sam, sama przysłówek
samotny, samotna przymiotnik
along
przed siebie, naprzód przysłówek
wzdłuż przyimek
already
już (do wyrażenia, że coś już się wydarzyło) przysłówek
amazing
zdumiewający, niezwykły, niesamowity przymiotnik
ambulance
karetka, ambulans rzeczownik
among (amongst)
pośród, wśród przyimek
między, pomiędzy przyimek
angry
zły, rozzłoszczony przymiotnik
another
inny, innym przymiotnik
kolejny, dodatkowy przymiotnik
anyone (anybody)
ktoś, ktokolwiek zaimek
anyway
w każdym razie, tak czy tak przysłówek
anywhere
nigdzie (w zdaniach przeczących), gdziekolwiek przysłówek
apartment (flat BrE)
mieszkanie rzeczownik
appointment
spotkanie, umówione spotkanie rzeczownik
wizyta (np. u lekarza) rzeczownik
area
obszar, rejon rzeczownik
pole (powierzchnia figury geometrycznej) rzeczownik
powierzchnia rzeczownik
around
około, mniej więcej przysłówek
w kółko, dookoła przysłówek
arrive
przybywać, przylatywać, przypływać czasownik
art
sztuka (artystyczna) rzeczownik
artist
artysta rzeczownik
as soon as
jak tylko, kiedy tylko
attractive
atrakcyjny, ponętny przymiotnik
aunt
ciocia rzeczownik
autumn (fall AmE)
jesień rzeczownik
available
dostępny, osiągalny przymiotnik
away
daleko, z daleka przysłówek
nieobecny przymiotnik
bad
niedobry, zły przymiotnik
zły, kiepski, marny, słaby przymiotnik
zło rzeczownik
źle, słabo, kiepsko przysłówek
badly
źle, kiepsko przysłówek
brzydko przysłówek
bake
piec (np. chleb) czasownik
pieczenie w piekarniku, wypalanie w piecu rzeczownik
battery
bateria, akumulator rzeczownik
be going to
mieć zamiar coś zrobić czasownik
become
stawać się czasownik
zostawać (kimś) czasownik
beginning
początek, rozpoczęcie rzeczownik
believe
wierzyć, uwierzyć czasownik
belt
pasek, pas (od spodni) rzeczownik
beside
obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś) przyimek
poza (czymś) przyimek
bicycle (bike)
rower rzeczownik
bill
rachunek, faktura rzeczownik
biology
biologia (nauka) rzeczownik
bit
część, kawałek rzeczownik
blondeblond
blondynka rzeczownik
blond (o włosach) przymiotnik
blood
krew rzeczownik
boil
gotować, ugotować (w wodzie) czasownik
boot
but (za kostkę) rzeczownik
startować, uruchamiać (komputer)
born
urodzić się czasownik
borrow
pożyczać (coś od kogoś) czasownik
boss
szef rzeczownik
bother
starać się (np. zrobić coś) czasownik
martwić się, przejmować się czasownik