Angielski słownik tematyczny: Czasowniki nieregularne - B1

Czasowniki nieregularne :( Ich odmianę niestety trzeba wykuć na pamięć. Ten słownik Ci w tym pomoże. Poziom B1

  • liczba słów: 26
awake
awoke | awoken ^ obudzić
beat
beat | beaten ^ bić
bite
bit | bitten ^ ugryźć
bleed
bled | bled ^ krwawić
blow
blew | blown ^ wiać, dmuchać
burn
burnt | burnt ^ płonąć
dig
dug | dug ^ kopać
feed
fed | fed ^ karmić, żywić
fight
fought | fought ^ walczyć, bić się
forget
forgot | forgotten ^ zapominać
forgive
forgave | forgiven ^ wybaczać
freeze
froze | frozen ^ zamarzać
hang
hung | hung ^ zawieszać
hide
hid | hidden ^ chować, ukrywać
let
let | let ^ pozwalać
lie (recline)
lay | lain ^ leżeł, kłaść się
light
lit | lit ^ zapalać, oświetlać
quit
quit | quits ^ rzucać, opuszać
rise
rose | risen ^ podnosić się, wzrastać
shake
shook | shaken ^ trząść, potrząsać
shine
shone | shone świecić, błyszczeć
shoot
shot | shot ^ strzelać
sink
sank | sunk ^ tonąć (o statku), zpadać się
stick
stuck | stuck ^ wbijać, wtykać, przyklejać
strike
struck | strucks ^ uderzyć, wybijać
tear
tore | torn ^ drzeć, rozdzierać