Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - B1 #2

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom B1 - część 2

  • liczba słów: 538
keen
chętny, zapalony, gorący, zagorzały, entuzjastyczny przymiotnik
keen on
chętny na coś przymiotnik
kid
dzieciak rzeczownik
killing
zabójczy, morderczy przymiotnik
zabójstwo, zabicie, zabijanie rzeczownik
kindly
życzliwie, z życzliwością przysłówek
knee
kolano rzeczownik
knit
robić na drutach czasownik
knitted
zrobiony na drutach przymiotnik
knitting
robienie na drutach, robótki ręczne rzeczownik
knock
pukać, stukać (do drzwi) czasownik
stukanie rzeczownik
knowledge
wiedza rzeczownik
label
metka, etykieta rzeczownik
naklejać etykietę czasownik
laboratory, lab
laboratorium rzeczownik
lack
brak rzeczownik
nie mieć (czegoś) czasownik
lady
pani, kobieta rzeczownik
land
ziemia, pole rzeczownik
ląd rzeczownik
kraj, kraina rzeczownik
lądować czasownik
landscape
krajobraz, pejzaż rzeczownik
law
prawo rzeczownik
lawyer
prawnik rzeczownik
lay
kłaść, położyć czasownik
lead
prowadzić, prowadzić z, wygrywać czasownik
kierować, przewodniczyć czasownik
leader
przywódca, lider rzeczownik
leaf
liść rzeczownik
league
liga rzeczownik
lecture
wykład rzeczownik
kazanie rzeczownik
prowadzić wykład czasownik
wygłaszać kazanie czasownik
length
długość rzeczownik
czas trwania (np. filmu) rzeczownik
dystans rzeczownik
lightly
lekko przysłówek
likely
prawdopodobny, przypuszczalny przymiotnik
prawdopodobnie, przypuszczalnie przysłówek
limit
limit, ograniczenie rzeczownik
limitować, ograniczać czasownik
limited
ograniczony, limitowany przymiotnik
link
odnośnik, łącze (internetowe) rzeczownik
połączenie, związek rzeczownik
łączyć, złączać czasownik
lip
warga rzeczownik
liquid
ciecz, płyn (potocznie) rzeczownik
ciekły, płynny przymiotnik
literature
literatura rzeczownik
live
mieszkać, zamieszkiwać czasownik
żyć czasownik
na żywo przysłówek
lively
pełen życia, tętniący życiem przymiotnik
load
ładunek (np. w ciężarówce) rzeczownik
dopuszczalne obciążenie, ładowność rzeczownik
ładować, brać ładunek czasownik
loan
pożyczka, kredyt rzeczownik
pożyczać (coś komuś) czasownik
local
miejscowy, lokalny przymiotnik
located
położony, usytuowany przymiotnik
location
lokalizacja, położenie, miejsce rzeczownik
lock
zamykać (na klucz) czasownik
blokować, unieruchamiać czasownik
zamek (np. do drzwi) rzeczownik
lonely
samotny (czujący się samotnie) przymiotnik
odludny (o miejscu) przymiotnik
look forward to
oczekiwać na coś z niecierpliwością, nie móc się doczekać
loose
niedbały przymiotnik
obszerny, swobodny przymiotnik
uwalniać, wypuszczać czasownik
lorry (truck AmE)
ciężarówka rzeczownik
loudly
głośno przysłówek
lover
kochanek rzeczownik
main
główny przymiotnik
mainly
głównie przysłówek
make friends (with)
zaprzyjaźnić się
make sth up
wymyślić coś, zmyślić coś
male
męski przymiotnik
mężczyzna, samiec rzeczownik
mall (AmE)
galeria handlowa, centrum handlowe rzeczownik
manage
kierować, zarządzać czasownik
marriage
małżeństwo rzeczownik
ślub rzeczownik
marry
poślubiać, ożenić się, wyjść za mąż czasownik
mate
kumpel, kolega rzeczownik
łączyć się w pary czasownik
material
materiał (tkanina) rzeczownik
tworzywo, substancja rzeczownik
materialny przymiotnik
maximum
maksimum rzeczownik
maksymalny przymiotnik
meaning
znaczenie rzeczownik
meanwhile
tymczasem, w tym czasie, w międzyczasie przysłówek
medium
średni (średniej wielkości) przymiotnik
medium, środek (np. przekazu) rzeczownik
membership
członkostwo rzeczownik
członkowski przymiotnik
mention
wzmianka rzeczownik
nadmieniać, wspominać, wspominać o czasownik
mess
bałagan, nieporządek rzeczownik
kłopoty, problemy rzeczownik
metal
metal rzeczownik
metalowy przymiotnik
method
metoda rzeczownik
mild
łagodny, umiarkowany, delikatny przymiotnik
mile
mila