Angielski słownik tematyczny: Czasowniki nieregularne - B2

Czasowniki nieregularne :( Ich odmianę niestety trzeba wykuć na pamięć. Ten słownik Ci w tym pomoże. Poziom B2

  • liczba słów: 18
bear
bore | borne ^ znosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)
bend
bent | bent ^ zginać, nachylać
breed
bred | bred ^ hodować, wychowywać, rozmnażać się
cast
cast | cast ^ rzucić, zrzucić
deal
dealt | dealt ^ rozdawać, postępować, mieć do czynienia
forbid
forbade | forbidden ^ zabraniać
kneel
knelt | knelt ^ klękać, klęczeć
knit
knit | knit ^ robić na drutach
lead
led | led ^ prowadzić
seek
sought | sought ^ szukać, poszukiwać
set
set | set ^ umieszczeć, ustawiać, osadzić, wyznaczyć
shrink
shrank | shrunk ^ kurczyć się, zbiegać
slide
slid | slid ^ ślizgać się, zjeżdzać
split
split | split ^ dzielić, rozdzielać
spread
spread | spread ^ rozchodzić się, rosprzestrzeniać, rozkładać
swear
swore | sworn ^ przysięgać
sweep
swept | swept ^ zmiatać, zamiatać
swing
swung | swung ^ machnąć, zakołysać