Angielski słownik tematyczny: Na lotnisku (at the airport)

Wybierając się w podróż samolotem warto powtórzyć słowa z tego słownika. Podstawowe słowa przydatne na lotnisku.

  • liczba słów: 24
  • autor: dublis
domestic flight
lot krajowy rzeczownik
window seat
miejsce przy oknie rzeczownik
flight number
numer lotu rzeczownik
baggage
bagaż rzeczownik
luggage claim
odbiór bagażu, miejsce odbioru bagażu rzeczownik
boarding pass
karta pokładowa rzeczownik
departure
odlot, odjazd rzeczownik
customs
urząd celny rzeczownik
odprawa celna rzeczownik
customs officer
celnik rzeczownik
delay
opóźnienie rzeczownik
terminal
terminal (na lotnisku, dworcu) rzeczownik
check- in
odprawa lotniskowa rzeczownik
trolley
wózek rzeczownik
gate
brama, furtka rzeczownik
get on a plane
wsiąść do samolotu
push
pchać czasownik
pchnięcie rzeczownik
heavy items
ciężkie przedmioty rzeczownik
citizen
obywatel rzeczownik
allow
pozwalać, dopuszczać czasownik
pick up the luggage
odebrać bagaż
journey
podróż rzeczownik
podróżować czasownik
aisle seat
siedzenie przy przejściu (np. w pociągu, samolocie) rzeczownik
carry your belongings
nosić swoje rzeczy
declaration
deklaracja, oświadczenie rzeczownik