Angielski słownik tematyczny: Słownik dla dzieci (A-K)

To słownik od którego powinny rozpocząć naukę anielskiego dzieci (...i nie tylko). Zbiór podstawowych słów od litery A do K.

  • liczba słów: 572
above
nad, powyżej przyimek
abroad
za granicą (państwa) przysłówek
zagranica rzeczownik
absent
nieobecny przymiotnik
brakujący przymiotnik
zamyślony przymiotnik
accelerator
pedał gazu rzeczownik
accident
wypadek rzeczownik
przypadek rzeczownik
accordion
akordeon rzeczownik
acorn
żołądź rzeczownik
across
przez (płot, drogę) przyimek
po drugiej stronie (ulicy) przyimek
poprzez, w poprzek przysłówek
na drugą stronę przysłówek
actor
aktor rzeczownik
ad
ogłoszenie, reklama rzeczownik
add
dodawać czasownik
address
adres rzeczownik
adresować kopertę czasownik
admire
podziwiać czasownik
adult
dorosły rzeczownik
dorosły, pełnoletni przymiotnik
advantage
przewaga rzeczownik
zaleta rzeczownik
faworyzować czasownik
adventure
przygoda rzeczownik
ryzykować czasownik
przygodowy (np. film) przymiotnik
advice
rada, rady rzeczownik
aerial
antena rzeczownik
after
po, za (czymś) przyimek
później przysłówek
afternoon
popołudnie rzeczownik
against
przeciw (czemuś, komuś) przyimek
age
wiek rzeczownik
epoka rzeczownik
starzeć się czasownik
agree
zgadzać się czasownik
air
powietrze rzeczownik
airplane
samolot rzeczownik
airport
lotnisko rzeczownik
alarm clock
budzik rzeczownik
alien
kosmita rzeczownik
odmienny, dziwny przymiotnik
alive
żywy przymiotnik
żywcem przysłówek
all
wszystko
cały (np. czas) przymiotnik
całkiem, w pełni przysłówek
allergy
alergia rzeczownik
alone
sam przysłówek
samotny przymiotnik
also
także, również przysłówek
always
zawsze przysłówek
ambulance
karetka rzeczownik
among
wśród (pośród) przyimek
amusement park
park rozrywki rzeczownik
anchor
kotwica rzeczownik
opuścić kotwicę czasownik
umocować czasownik
and
i spójnik
angel
anioł rzeczownik
angry
zły, gniewny przymiotnik
animal
zwierzę rzeczownik
zwierzęcy, dla zwierząt przymiotnik
ankle
kostka u nogi rzeczownik
anorak
kurtka rzeczownik
answer
odpowiedź rzeczownik
odpowiedzieć (na pytanie) czasownik
appetizer
przystawka rzeczownik
apple
jabłko rzeczownik
apple pie
szarlotka rzeczownik
apricot
morela rzeczownik
aquarium
akwarium rzeczownik
arm
ramię rzeczownik
armchair
fotel rzeczownik
arrow
strzała, strzałka rzeczownik
artichoke
karczoch rzeczownik
artist
artysta rzeczownik
ask
pytać czasownik
prosić czasownik
astronaut
astronauta rzeczownik
athlete
sportowiec, atleta rzeczownik
attic
strych rzeczownik
aunt
ciocia rzeczownik
awake
obudzony przymiotnik
baby
dziecko rzeczownik
kochanie (pieszczotliwie) rzeczownik
rozpieszczać czasownik
back
plecy rzeczownik
backpack
plecak rzeczownik
podróżować z plecakiem czasownik
bad
zły, niedobry przymiotnik
zło rzeczownik
bag
torba (bagaż) rzeczownik
zapakować (do torby) czasownik
bake
upiec (ciasto) czasownik
balcony
balkon rzeczownik
ball
piłka rzeczownik
balloon
balon rzeczownik