Angielski słownik tematyczny: Zdania i kolokacje (sentences and collocations)

  • liczba słów: 230
  • autor: kemot74
raven - It's not a pretty bird
kruk - to nie jest ładny ptak
you are as brisk as a lark
jesteś energiczny jak skowronek
work your way through something
torować sobie drogę ku czemuś
handle the pressure
radzić sobie z presją
take pity on somebody
zlitować się nad kimś, litować się nad kimś
does it have to do with
czy ma to związek z
so long
na razie, do widzenia
by all means
oczywiście, jak najbardziej
in order not to
aby uniknąć
is a way of
jest sposobem na
one last chance
ostateczna możliwość, ostateczna szansa
despite this
mimo to, pomimo tego
speak your mind
powiedz, co myślisz, mów otwarcie
so few
tak mało, tak niewiele, więc kilka
there's no such thing as a free lunch
nie ma nic za darmo, nic nie jest za darmo
all's well that ends well
wszystko dobre, co się dobrze kończy
think before you speak
pomyśl, zanim powiesz
beggars can't be choosers
żebracy nie mogą wybierać
money makes the world go around
pieniądz rządzi światem
there were no fatalities
nie było ofiar śmiertelnych
I'm a trainee
odbywam staż
don't trust him, he proved himself to be treacherous many times
nie ufaj mu, okazał się zdradziecki wiele razy
good deal
wiele, dużo
while it meant
chociaż oznaczało to
lifelong lease
dożywotnia dzierżawa
sticking out nipples
wystające sutki
near the back
blisko tyłu
love me, love my dog
taki już jestem
pardon me
przepraszam
give me a break!
daj mi święty spokój!
after you
proszę przodem, pani przodem, pan przodem
eye-gouging
wyłupianie oczu, atak na oczy
way to go!
brawo!
good for you
brawo
say no more
nic więcej nie mów, nawet nie kończ (gdy wiemy, do czego ktoś zmierza)
every little helps
ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, grosz do grosza, będzie pół trzosa
is under an obligation
ma obowiązek
not so well
nie za dobrze
all work and no play makes Jack a dull boy
nie samą pracą człowiek żyje
facts are stubborn things
nie ma ucieczki przed prawdą (dosł. fakty są uparte)
by sight
z widzenia (np. znać)
put the blame on somebody
obarczać kogoś winą
in two days' time
za dwa dni
at the end
na końcu, pod koniec
in the end
ostatecznie, w końcu, koniec końców
at last
w końcu, wreszcie, nareszcie, koniec końców
help yourself
poczęstuj się, częstuj się
by now
do tej pory
once upon a time
dawno, dawno temu (typowe rozpoczęcie opowieści)
all at once
nagle, z nagła
every now and again
czasami, od czasu do czasu
the other day
niedawno (kilka dni temu)
once and for all
raz na zawsze, ostatecznie (np. uporać się z czymś)
in good time
przed czasem
with time to spare
wcześniej niż spodziewano
minute by minute
z każda chwilą, z każdą minutą
by then
wtedy, do tego czasu
time after time
raz za razem (przez długi czas)
spines of a hedgehog
kolce jeża
by chance
przypadkiem, przypadkowo, przez przypadek, trafem
in private
na osobności, prywatnie
on the way
mający się wkrótce wydarzyć
no way
nie ma mowy
give somebody a hug
uściskać kogoś, przytulić kogoś
lost track of time
stracić poczucie czasu
in a moment
za moment, za chwilę
now and again
czasami, od czasu do czasu
had better
lepiej by było, żeby
who do you work for?
dla kogo pracujesz?
short notice
ostatnia chwila