Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - A1

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom A1

  • liczba słów: 559
a lot
dużo, wiele rzeczownik
bardzo przysłówek
a lot (of) (lots (of))
bardzo przysłówek
about
o (kimś, czymś) przyimek
około, mniej więcej przysłówek
prawie przysłówek
above
nad, powyżej, ponad przyimek
address
adres rzeczownik
adult
dorosły rzeczownik
pełnoletni przymiotnik
after
po przyimek
afternoon
popołudnie rzeczownik
again
znowu, ponownie przysłówek
age
wiek rzeczownik
epoka rzeczownik
starzeć się czasownik
all
wszystkie, wszyscy, wszystko określnik
cały przymiotnik
all right
zgoda, w porządku wykrzyknik
also
również, także przysłówek
always
zawsze przysłówek
and
i, oraz spójnik
animal
zwierzę rzeczownik
answer
odpowiedź rzeczownik
odpowiedzieć czasownik
any
trochę określnik
każdy, dowolny określnik
trochę przysłówek
anything
coś, cokolwiek zaimek
apple
jabłko rzeczownik
April
kwiecień rzeczownik
arm
ramię rzeczownik
zbroić czasownik
as
jak, tak jak przysłówek
jako przyimek
as well (as)
również spójnik
ask
pytać czasownik
prosić, żądać czasownik
August
sierpień rzeczownik
baby
dziecko, niemowlę rzeczownik
back
z powrotem przysłówek
plecy rzeczownik
tylny przymiotnik
bad
zły przymiotnik
bag
torba, worek rzeczownik
ball
piłka rzeczownik
band
zespół, kapela rzeczownik
bank
bank rzeczownik
bar
bar, pub rzeczownik
bath
kąpiel rzeczownik
bathroom
łazienka rzeczownik
be called
być nazywanym
beach
plaża rzeczownik
beard
broda rzeczownik
beautiful
piękny przymiotnik
beauxiliary
być czasownik
because
ponieważ, dlatego że, bo spójnik
bed
łóżko rzeczownik
bedroom
sypialnia rzeczownik
beer
piwo rzeczownik
before
przed, zanim przyimek
wcześniej, poprzednio przysłówek
begin
zaczynać czasownik
behind
za przyimek
below
pod, poniżej przyimek
better
lepszy przymiotnik
between
pomiędzy przyimek
big
duży, wielki przymiotnik
bird
ptak rzeczownik
birthday
urodziny rzeczownik
biscuit
herbatnik rzeczownik
black
czarny przymiotnik
blue
niebieski przymiotnik
board
tablica rzeczownik
boat
łódź rzeczownik
body
ciało rzeczownik
book
książka rzeczownik
bored
znudzony przymiotnik
boring
nudny przymiotnik
both
oba określnik
bottom
dół (dolna część), dno rzeczownik
box
pudełko, skrzynka rzeczownik
boy
chłopak rzeczownik
bread
chleb rzeczownik
breakfast
śniadanie rzeczownik
brother
brat rzeczownik