Angielski słownik tematyczny: Oxford 3000 - B2 #2

Słownik Oxford 3000 zawiera najczęściej używane słowa w języku angielskim. Poziom B2 - część 2

  • liczba słów: 445
maintain
utrzymywać, podtrzymywać, zachowywać na tym samym poziomie czasownik
major
główny przymiotnik
majority
większość rzeczownik
make fun of
wyśmiać, naśmiewać się z
management
zarząd rzeczownik
manner
maniera, sposób zachowania rzeczownik
manufacture
fabrykacja, produkcja rzeczownik
produkować, wytwarzać czasownik
manufacturer
producent, wytwórca rzeczownik
manufacturing
produkcja przemysłowa rzeczownik
marketing
marketing rzeczownik
mass
msza rzeczownik
masowy przymiotnik
massive
masywny przymiotnik
master
mistrz, nauczyciel rzeczownik
matching
dopasowany, pasujący przymiotnik
mayor
burmistrz, prezydent miasta rzeczownik
means
sposób, środki rzeczownik
środki utrzymania, zasoby rzeczownik
measure
mierzyć czasownik
miara rzeczownik
przyrząd mierniczy rzeczownik
measurement
wymiar, rozmiar rzeczownik
pomiar (mierzenie czegoś) rzeczownik
media
media rzeczownik
medical
medyczny przymiotnik
melt
roztapiać, topić (się) czasownik
mental
umysłowy, psychiczny przymiotnik
mentally
mentalnie, umysłowo, psychicznie przysłówek
mere
wyłączny, samodzielny przymiotnik
merely
zaledwie, jedynie, tylko przysłówek
military
militarny, wojskowy przymiotnik
minister
minister rzeczownik
minor
drobny, niewielki, pomniejszy przymiotnik
minority
mniejszość rzeczownik
mixture
mieszanka, mikstura rzeczownik
monitor
monitor rzeczownik
moral
moralny, etyczny przymiotnik
morally
moralnie przysłówek
moreover
co więcej, ponadto, oprócz tego przysłówek
motor
motor, silnik rzeczownik
movement
ruch rzeczownik
moving
ruchomy, poruszający się przymiotnik
mud
błoto rzeczownik
multiply
mnożyć, zwielokrotnić czasownik
muscle
mięsień rzeczownik
mysterious
tajemniczy, zagadkowy przymiotnik
nail
paznokieć rzeczownik
gwóźdź rzeczownik
naked
nagi przymiotnik
nation
naród rzeczownik
kraj rzeczownik
naturally
oczywiście, z pewnością przysłówek
naturalnie przysłówek
navy
marynarka wojenna rzeczownik
necessarily
koniecznie przysłówek
needle
igła rzeczownik
neither
ani jeden, ani drugi, żaden zaimek
też nie przysłówek
nervously
nerwowo przysłówek
network
sieć (np. komputerowa, kolejowa) rzeczownik
siatka rzeczownik
nevertheless
niemniej jednak, jednakże przysłówek
newly
nowo (np. wybrany) przysłówek
nicely
ładnie, grzecznie przysłówek
nonsense
nonsens rzeczownik
nor
ani jeden ani drugi rzeczownik
też nie spójnik
nuclear
nuklearny, jądrowy przymiotnik
nut
orzech rzeczownik
nakrętka (do śruby) rzeczownik
obey
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z, zastosować się do czasownik
objective
cel rzeczownik
obiektywny przymiotnik
observation
obserwacja rzeczownik
observe
obserwować czasownik
obtain
uzyskiwać, otrzymywać (np. pozwolenie) czasownik
occasionally
okazjonalnie, sporadycznie przysłówek
occupied
zajęty przymiotnik
occupy
zajmować czasownik
occur
zdarzać się, wydarzać się czasownik
odd
dziwny przymiotnik
nieparzysty przymiotnik
offence (offense AmE)
wykroczenie rzeczownik
offend
urazić, urażać, obrazić czasownik